Willkommen / Welcome / Welkom

NxtGen Modulares Bauen hat ein revolutionäres einzigartiges Baukasten System für temporäre und feste Gebäude entwickelt. Die einzelnen Bauteile können innerhalb des Rasters, vergleichbar mit dem Legoprinzip, beliebig geschachtelt und kombiniert werden.

With our NxtGen modular construction method, we develop portable buildings that are flexible, aesthetic, and meet the highest standards in terms of building regulations, environment, security and fire resistance and offer modular solutions to meet your needs.

Met onze NxtGen modulaire bouwmethode, ontwikkelen wij aantrekkelijke, op eigen gebruik afgestemde, demontabele gebouwen die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van de bouw verordeningen, milieu, veiligheid en brandweerstand.